គ្រប់ប្រភេទ

5G=139$,5S=249$,6=399$,6+=499$,G3=129$,S4=99$,S5=169$,Note2=99$,Note3=169$,Note4=299$

ការពិពណ៌នា

ID: 1

View: 448

Date: 08-Jan-2018 21:33

* RANE 168 PHONE SHOP * មានលក់បោះដុំ​រាយ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​គ្រប់​ប្រភេទ​ក្នុងតំលៃថោកៗ 070 777 168 , 078 760 168 *** Hi, All seller and buyer if you to buy a lot of Phone for wholesale and buy one for Use , *** Open 8:30Am To 7:00Pm .

ឈ្មោះ Kaknika Lora
ទូរស័ព្ទ 098 890 988 99
អ៊ីមែល admin@gmail.com
វេបសាយ www.admin.com.kh
អាសយដ្ឋាន No 23 , St 223 Sangkat Beung Tompun Khan Meanchey , Phnom Penh 11